Landsorganisationen

Landsorganisationen UngVej Danmark har over 700 medlemmer og 13 foreninger under sig.

Identitet

Der ønskes at give unge anerkendelse gennem sociale aktiviteter, som styrker deres identitet.

Uddannelse

Der ønskes at styrke unges kvalifikationer gennem uddannelse og kompetence udvikling.

Dialog

Der ønskes at fremme forståelse og respekt på tværs af kulturer gennem dialog.

Værdier

Der ønskes at sikre at de unge bliver fortrolige med principper, værdier og arbejde som organisationen repræsentere.

Bidrage

Alle vores aktiviteter har til formål at de unge kan deltage aktivt og dermed bidrage positivt i det danske samfund.